PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése

NEMESHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTERÉTŐL
8471 Nemeshany, Petőfi u. 85.
e-mail: nemeshany@sanet.hu


Szám: nh 204-3/2019

Tárgy: önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nemeshany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2019. (IX. 19.) ÖKT.N. határozata alapján, Nemeshany Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv., valamint Nemeshany Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete alapján 

pályázatot hirdet az alábbi ingatlan értékesítésére:

Nemeshany belterület 502/6 hrsz-ú, „ kivett” beépítetlen terület megnevezésű, 1158 m2 alapterületű, természetben: 8471. Nemeshany, Petőfi u. 173. szám alatti ingatlan

 

A legkisebb ajánlati ár: 400.000.- Ft  

 

A Képviselő-testület hivatkozott számú határozatában az alábbi pályázati feltételeket jelölte meg:

  • az ingatlan megvásárlására vonatkozó ajánlatokat (az ajánlott vételár mértékének,  s megfizetése időpontjának, valamint módjának megjelölésével, valamint az ajánlatot tevő elérhetőségének megjelölésével),lezárt borítékban kell benyújtani a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Káptalanfai Kirendeltség Titkárságára ( 8471. Káptalanfa, Rákóczi u. 5. ) legkésőbb 2019. október 02. napja 12.00 óráig. 
  • A borítékon fel kell tüntetni: „Nemeshany belterület 502/6 hrsz-ú önkormányzati ingatlan  megvételére vonatkozó pályázat”;
  • elbírálás szempontja: összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevőt hirdeti ki nyertesként a Képviselő-testület azzal, hogy a nyertes ajánlatnak el kell érnie a megállapított forgalmi értéket 

Az értékelés szempontját képezi az ajánlott vételár mértéke, továbbá a vételár készpénzben történő megfizetésére vonatkozó ajánlat.  

  • Az értékesítésre kerülő ingatlan tekintetében elővásárlási joggal rendelkezik a Magyar Állam.
  • az adásvételi szerződés, s a tulajdon megszerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 
  • az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, aki ellen csőd, – vagy felszámolási eljárás van folyamatban. 
  • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát csak természetes személynek, vagy a hivatkozott törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetre ruházhatja át. Jogi személy ajánlattevő esetén a pályázathoz csatolni szükséges a szervet átláthatóságára vonatkozó nyilatkozatot;
  • a megjelölt határidőig nyújtott ajánlatok alapján a nyertes ajánlattevőről a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület fenntartja annak jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse, illetve fenntartja annak jogát, hogy a pályázati eljárás eredménytelensége esetén, a későbbiek folyamán az ingatlanokat árverés (licit) útján értékesítse;
  • Az értékesítésre kerülő ingatlanokkal kapcsolatosan felvilágosítás kérhető: Kiss József Attila polgármestertől ( mobil: 20/800-2208 )

Nemeshany, 2019. szeptember 20. 

 

Tisztelettel: 

 

                                                                                               Kiss József Attila polgármester 

 

Letölthető pályázati kiírás: PÁLYÁZAT KIÍRÁS (telek értékesítés)

spacer