Meghívó nyilvános ülésre 2020.június 30.

NEMESHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
8471 Nemeshany, Petőfi u. 85.

Szám: nha/………./2020.

M E G H Í V Ó
Nemeshany Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 30. napján (kedd ) 12.00  órakor
tartandó rendkívüli  nyilvános ülésére.

Az ülés helye:  Faluház (Nemeshany, Petőfi u. 85.)

NA P I R E N D

1.Beszámoló Nemeshany Község Önkormányzata 2019. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Vesztróczi Attila polgármester

2. Beszámoló a 2019. évi adóbevételek alakulásáról
Előadó: Vesztróczi Attila polgármester

3. 2019. éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Előadó: Vesztróczi Attila polgármester

4. Nemeshany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. második féléves munkaterve
Előadó: Vesztróczi Attila polgármester

5. Pályázat benyújtásának kérdése
Előadó: Vesztróczi Attila polgármester

6. Ingatlan megvásárlása iránti ajánlat kérdése
Előadó: Vesztróczi Attila polgármester

7.Haszonbérleti díj mérséklése iránti kérelem
Előadó: Vesztróczi Attila polgármester

8.Önkormányzati feladat ellátására vonatkozó együttműködési ajánlat
Előadó: Vesztróczi Attila polgármester

9.Tájékoztató a polgármester veszélyhelyzet tartama alatt hozott határozatairól
Előadó: Vesztróczi Attila polgármester

Nemeshany, 2020. június 22.
Vesztróczi Attila
polgármester

spacer